Informacje
Programy i strategie
Zamówienia publiczne
Nabór pracowników
Edukacja, kultura i sport
Opieka zdrowotna
Zarządzanie kryzysowe
Organizacje pozarządowe
Starostwo
Dane kontaktowe
Załatw sprawę!
Jednostki organizacyjne
Struktura organizacyjna
Samorząd
Zarząd Powiatu
Rada Powiatu
Komisje Stałe
Nasz Powiat
Charakterystyka
Rys historyczny
Turystyka i zabytki
Gospodarka
Mapa powiatu
Gminy
Baranów Sandomierski
Gorzyce
Grębów
Nowa Dęba
Wydanie karty wędkarskiej Drukuj

Do pobrania:
→ Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską,
  • jedno zdjęcie.


Opłaty:
Kwotę 10,00 zł należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu,
pokój  nr 12 .

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pokoju Nr 2,
tel. Nr (0-15) 822-15-95 wew. 253
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do godz. 15:30.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków – do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 2,
tel. 015 822 15 95 wew. 253

Tryb odwoławczy:

Skarga do Starosty Tarnobrzeskiego.

Podstawa prawna:
Art. 7, ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym ( tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750 ze zm.).

 
Na skróty
System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego
  Geoportal Powiatu Tarnobrzeskiego

Zdjęcia panoramiczne Filmy

 Wybory 2014

 Infolinia Konsumencka

 


 Ekomuzeum w widłach Wisły i Sany

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego

Galerie